دستورالعمل پرداخت دوماه حقوق و دستمزد به کارکنان قراردادی صنعت نفت ابلاغ شد+ شرایط پرداخت
دستورالعمل پرداخت دوماه حقوق و دستمزد به کارکنان قراردادی صنعت نفت ابلاغ شد+ شرایط پرداخت
اختصاصی «انرژی نیوز»؛
۱۳۹۷/۰۱/۲۱


دستورالعمل پرداخت دوماه حقوق و دستمزد به کارکنان قراردادی صنعت نفت ابلاغ شد+ شرایط پرداخت

دستورالعمل پرداخت دوماه حقوق و دستمزد به کارکنان قراردادی صنعت نفت ابلاغ شد+ شرایط پرداخت


به گزارش خبرنگار انرژی نیوز، هرچند کارکنان مدت موقت صنعت نفت برای اجرای طرح ساماندهی و ترمیم حقوق و دستمزدشان حسب قول‌های وزیر نفت روز شماری می‌کنند اما 16 فروردین ماه امسال دستورالعمل پرداخت دوماه حقوق و دستمزد به کارکنان قراردادی شامل مدت معین و موقت صنعت نفت به صورت رسمی ابلاغ شده است.بر این اساس در متن این دستورالعمل آمده است: احتراما به منظور عملیاتی شدن موضوع "دستور العمل پرداخت علی الحساب دو ماه دستمزد و مزایا به کارکنان قرارداد مدت موقت/معین" جلسات کارشناسی با امور تدوین مقررات، سیستم ها و روشهای مالی برگزار و پس از بحث بررسی پیرامون موضوع و بررسی ایجاد آن دستورالعمل نحوه درخواست دو ماه علی الحساب دستمزد و مزایا برای کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:1. برگ درخواست علی الحساب دو ماه دستمزد و مزایا توسط کارمند قرارداد مدت موقت، معین تکمیل می‌گردد.2. اعطاء دو ماه علی الحساب دستمزد و مزایا به این قبیل کارکنان با توجه به شرایط استخدامی آنان نیاز به ضامن دارد بنابراین قسمت ضامن توسط یکی از کارمندان رسمی تکمیل می‌گردد.3. نظر به اینکه درخصوص چگونگی ادامه قرارداد کارکنان فوق مسئول مربوطه صاحب نظر می باشد، لذا واحد مربوطه درصورتی‌که با اعطای تسهیلات دو ماه علی الحساب دستمزد و مزایا به کارمند مورد نظر موافقت کند، قسمت مربوطه را تکمیل می‌کند. در خصوص تکمیل این قسمت نکته حائز اهمیت این است که این قسمت برای کارمندانی تکمیل می‌گردد که در سال جاری قرارداد با شرکت منعقد کرده‌اند و یا سوابق آنها جهت انعقاد قرارداد در مسیر فرآیند اداری آن قرار دارد.4. امور کارکنان / امور اداری ذیربط مشخصات کارمند مورد نظر و ضامن را بررسی و در صورت صحت آن موارد را تایید می‌کنند.5. حسابداری عملیاتی موضوع تخصیص بودجه و موارد دیگر را مورد بررسی قرار داده و تسهیلات مربوطه را از محل بودجه حقوق و دستمزد تامین اعتبار و پرداخت می‌کنند.


 


بازگشت به  اخبار